Teckna billigare bilförsäkringar

Bilförsäkringen har tre olika delar, nämligen trafik- halv- och helförsäkring


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet prisförslag
Offert från Compricer

Trafikförsäkring

Först och främst måste alla bilar ha en trafikförsäkring. Det försäkringsmomentet är obligatoriskt och finns reglerat i lag. Trafikförsäkringen ger ett grundskydd för alla som rör sig i trafiken. Om du till exempel skulle krocka med en annan bil och det skulle uppstå personskada antingen på dig eller någon som färdas med dig i din bil, eller på någon som färdas i den andra bilen, är det trafikförsäkringen som ersätter skadorna.

Halvförsäkring

Förutom den obligatoriska trafikförsäkringen kan du teckna till halvförsäkring och helförsäkring. Dessa båda försäkringar är mer inriktade mot de sakskador som kan uppstå vid framförande av fordon. Halvförsäkringen ersätter till exempel skada på grund av brand eller mekaniskt fel. Skulle bilen bli stulen är det halvförsäkringen som ersätter skadan.

Helförsäkring

Helförsäkringen omfattar en så kallad vagnskadeförsäkring. Det innebär att du får ersättning för i princip alla skador på din bil. Om du kör i diket, backar in i en stolpe eller liknande, och skada på bilen uppkommer, får du alltså ersättning ur vagnskadeförsäkringen. Normalt brukar man säga att det är bilens ålder, värde och skick som avgör om du behöver helförsäkring eller inte. De flesta nya bilar har en form av vagnskadegaranti som gäller i ganska många år. Om du har en ny bil behöver du vanligtvis ingen helförsäkring. För äldre bilar, med ett lägre värde, är det du själv som avgör om du vill ha ett extra skydd eller inte.

Tilläggsförsäkringar till bil

Sedan har du en mängd olika tilläggsförsäkringar att välja mellan. Vanliga tillägg är hyrbilsförsäkring och allriskförsäkring. Hos vissa försäkringsbolag kan du även få ersättning om du skulle tanka fel drivmedel eller låsa in nyckeln i bilen.

Vad händer om man inte har bilförsäkring?

Om du saknar trafikförsäkring för din bil kommer du att bli rapporterad till Trafikförsäkringsföreningen (en samarbetsorganisation försäkringsbolagen emellan). Du får då betala en så kallad trafikförsäkringsavgift. Den är betydligt högre än den premie du skulle betalat till ett försäkringsbolag.


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet prisförslag
Offert från Compricer