Jämför & teckna mopedförsäkring

Det är egentligen ingen skillnad på en mopedförsäkring och en bilförsäkring. Båda försäkringarna består av ett obligatoriskt försäkringsmoment och två frivilliga moment. För oförsäkrade mopeder gäller inte samma övervakning och sanktionssystem som för oförsäkrade bilar (vissa mopeder behöver inte ens registreras), men det finns ändå skäl att ordna med trafikförsäkring. Som mopedist är du nämligen en relativt oskyddad trafikant och det är mycket oklokt att stå oförsäkrad om olyckan skulle vara framme.


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet prisförslag
Offert från Compricer

Tre delar i mopedförsäkringen

Det grundläggande försäkringsmomentet i mopedförsäkringen är trafikförsäkringen. Den fungerar precis som trafikförsäkringen för en personbil. Om det sker en olycka, som orsakar personskada eller sakskada, utgår ersättning ur trafikförsäkringen.

Även halvförsäkringen i en mopedförsäkring fungerar som den som gäller för personbilar. Du får ersättning från försäkringsbolaget vid exempelvis brand och stöld.

Med en helförsäkring får du ett fullständigt skydd för din moped, dig själv och dina medtrafikanter. Helförsäkringen för en mopedförsäkring omfattar det moment som för bilar benämns vagnskadeförsäkring. Skulle du på egen hand orsaka en skada på mopeden kan du få ersättning ur din mopedförsäkring.

Att tänka på när du väljer mopedförsäkring

Precis som för alla andra typer av försäkringar kan du få ner försäkringspremien genom att göra några medvetna val. Ett bra sätt att få ner kostnaderna är att jämföra olika försäkringsbolag. Nu är det självklart så att det är betydligt färre försäkringsbolag som erbjuder mopedförsäkring än vad det är som erbjuder bilförsäkring, men du kan ändå spara en del pengar på att jämföra priser. Ett annat tips är att undersöka om det eller de försäkringsbolag du har andra åtaganden hos kan erbjuda en rabatt på din mopedförsäkring.


Försäkringsbolag Info Prisuppgift
Insplanet prisförslag
Offert från Compricer

Sedan ska du givetvis fundera på vilken grad av försäkringsskydd du behöver. Har du en moped med ett mycket lågt andrahandsvärde finns inget behov av att teckna en helförsäkring. Du kanske inte ens behöver en halvförsäkring.